o dzieciach (EN)

Każdy post jest w dwóch wersjach - angielskiej i polskiej. Po kliknięciu na tytuł notki, będziecie mogli ją przeczytać. Zapraszam do dodawania swoich opinii, bo każda z nich jest cenna dla mnie! Kolejne pojawiać się będą co dwa tygodnie i będziecie je widzieć na stronie głównej.

Each post is in two versions - English and Polish. After you click at the name of each post, you'll be able to read it. Feel free to comment because your opinions are valuable to me! Next ones will be posted every two weeks and you'll see them on the home page.

***

23 lipca 2014 / July 23, 2014
01. Dlaczego dzieci tracą zaufanie do rodziców?
01Why do kids lose their trust in parents?

7 sierpnia 2014 / August 7, 2014
02. Radzenie sobie ze strachem. - Część 1.
02. Dealing with fears. - Part 1.

21 sierpnia 2014 / August 21, 2014
03. Radzenie sobie ze strachem. - Część 2.
03. Dealing with fears. - Part 2.

18 września 2014 / September 18, 2014
04. Radzenie sobie ze strachem. - Część 3. (ostatnia)
04. Dealing with fears. - Part 3. (the last one)

17 października 2014 / October 17, 2014
05. Kiedy dzieci nie chcą jeść...
05. When children don't want to eat...

6 grudnia 2014 / December 6, 2014
06. I-statement - co to jest, jak działa i jak używać. Jak skonfrontować innych o swoich problemach, które powodowane są tym, co mówią lub robią.
06. I-statement - what it is, how it works and how to use it. How to confront other people with our problem which are caused by what they do or say.

16 stycznia 2015 / January 16, 2015
07. Aktywne słuchanie - czego się nauczyłam i jak to pomaga.
07. Active listening - what I learned and how it helps.

24 marca 2015 / March 24, 2015
08. Aktywne słuchanie - cz. 2
08. Active listening - part 2

16 maja 2015 / May 16, 2015
09. Aktywne słuchanie - cz. 3 - alternatywy do blokad.
09. Active listening - part 3 - alternatives for roadblocks.

12 lipca 2015 / July 12, 2015
10. Jestem nieśmiała!
10. I am shy!

No comments:

Post a Comment